Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"физик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Мижиддорж Н
  МУИС. Физик, электро...
  МУИС.Физик Электрони...
  Самдан А
  Физик, техникийн хүр...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 984 бичлэг олдлоо.
|
Квант механикийн бодлого

Зохиогч: Цоохүү Х.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 1992
Шифр: 22.314 Ц 78.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг №5(138)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Физик Электроникийн Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ 1998
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Математик физикийн тэгшитгэлийн бодлогууд


Гаралтын мэдээ УБ БОХУХ 1989
Шифр: 22.31 М 29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (47),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (28).

Оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл эмхтгэл

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэл 1998
Шифр: 72 О-63.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Цахилгаан соронзон Лабораторын хичээлийн гарын авлага

Зохиогч: Дамдинсүрэн Э.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ УБ 2004
Шифр: 22.336 Д 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Математик физикийн тэгшитгэлийн бодлого бодох зөвлөмж

Зохиогч: Ринчинбазар Р., Өвгөн Л.


Гаралтын мэдээ УБ Монсудар 2002
Шифр: 22.311я7 Р 518.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (22),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Физик газар зүйн дасгал ажлуудыг явуулах арга барил

Зохиогч: Батсүх Г.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯ 1977
Шифр: 74.264.3 Б 34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Улсын физикийн 1-5 олимпиад 1988-1992


Гаралтын мэдээ УБ 1994
Шифр: 22.3 У 31.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Улсын физикийн 6-7 олимпиад 1993-1994


Гаралтын мэдээ УБ The Dushkin Publishing Group 1994
Шифр: 22.3 У 31.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Хялбар туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй Зөвлөмж-1

Зохиогч: М.Ганбат, Б.Ариунбаяр, П.Лхагвасүрэн, Я.Мөнхсайхан, Г.Чулуунбаатар.


Гаралтын мэдээ УБ 2007
Шифр: 74.265.1+22.3 Х 96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Физикийн асуулт ба бодлогын хураамж 9-10 анги

Зохиогч: Рагчаа Ц; Цэрэн Д; Чүлтэм Д.


Гаралтын мэдээ УБ Ардын боловсролын яамны хэвлэл 1968
Шифр: 22.3я72 Р 14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Физикийн курс: Механика 2-р дэвт

Зохиогч: Соколов И.И.


Гаралтын мэдээ УБ Гэгээрлийн яамны хэвлэл 1951
Шифр: 22.3я73 С 54.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (1).

Физикийн курс: Цахилгаан ба гэрэл 3-р дэвт

Зохиогч: Соколов И.И.


Гаралтын мэдээ УБ Гэгээрлийн яамны хэвлэл 1951
Шифр: 22.3я73 С 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бүрэн ойх өнцгөөр шугаман бус диэлектрик илтэс дээр туссан гэрлийн ойх ба нэвтрэх үзэгдэл

Зохиогч: Наранцогт С; Очирбат Г.


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1993
Шифр: 22.347 Н 29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Нимгэн металл илтсийн диэлектрикийн функц

Зохиогч: Очирбат Г.


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1993
Шифр: 22.379 О-60.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Керра төрлийн шугаман бус диэлектрик илтсээр гэрэл нэвтрэхүй

Зохиогч: Очирбат Г.


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1993
Шифр: 22.397 О-60.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шугаман бус ханадаг диэлектрик орчинд туйлширсан цахилгаан соронзон долгио тарах

Зохиогч: Очирбат Г.


Гаралтын мэдээ УБ Улаанбаатар таймс 1993
Шифр: 22.379 О-60.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физик-химийн лабораторийн ажлын удирдамж

Зохиогч: Баатар У; Б.Батцэнгэл, Ч.Ганзориг, Г.Мягмарсүрэн.


Гаралтын мэдээ УБ ШУ хэвлэлийн эрдэм компани 1998
Шифр: 24.5я7 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (36),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (5).

Молекул физик

Зохиогч: Шилагарди Г.


Гаралтын мэдээ УБ Өвөр Монголын их сургуулийн хэвлэлийн хороо 1995
Шифр: 22.36я73 Ш 630.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (32),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (2).

Онолын физикийн товч курс 1 Электродинамик

Зохиогч: Ландау Л. Д., Лифшиц Е.М.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 22.31я73 Л 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (17).