Физик : Үндсэн ойлголт, бодлого, тест

Зохиогч: Батмөнх Л; Ч.Баярхүү, Э.Дамдинсүрэн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Боловсрол Соёл.ШУЯ


Гаралтын мэдээ: УБ Амжа притинг 2005

Шифр: 22.3 Б 33.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (24).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Физик
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
557295 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
557296 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
557297 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 17:37:46
Байгалийн ухааны ГНОФ
557298 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
552854 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
552855 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 17:37:51
Байгалийн ухааны ГНОФ
552856 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 17:37:48
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015343 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015344 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015345 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015346 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015347 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015348 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015349 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024051 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024054 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024047 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024050 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024052 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024053 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024049 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024046 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024048 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024055 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1015933 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1015934 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1015935 Бэлэн