Цагийн хуваарь, холбоо барих
Нэг цэгийн үйлчилгээ
Нэг цэгийн үйлчилгээ
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба/Ням: 09:00-21:00
Холбогдох:
Утас: 77307730-1424
№ 107 Номын сан
Уншлагын танхим
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 09:00-18:00
Бямба: ажиллахгүй
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 09:00-18:00
Бямба: ажиллахгүй
Холбогдох:
Утас: 77307730-1425
№ 101 Номын сан
Тогтмол хэвлэлийн уншлагын танхим
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 09:00-18:00
Бямба: ажиллахгүй
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 09:00-18:00
Бямба: ажиллахгүй
Холбогдох:
Утас: 77307730-1423
№ 108 Номын сан
Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны уншлагын танхим-II
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба/Ням: 09:00-21:00
Холбогдох:
Утас: 77307730-1427
№ 109 Номын сан
Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны уншлагын танхим-I
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба/Ням: 09:00-21:00
Холбогдох:
Утас: 77307730-1419
№ 211 Номын сан
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба/Ням: 09:00-21:00
Холбогдох:
Утас: 77307730-1417
№ 306 Номын сан
Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба/Ням: 09:00-21:00
Холбогдох:
Утас: 77307730-1416
№ 411 Номын сан
Гэрээр ном олгох фонд
Нийгмийн ухааны гэрээр ном олгох фонд
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Холбогдох:
Утас: 77307730-1422
№ 111 Номын сан
Хүмүүнлэгийн ухааны гэрээр ном олгох фонд
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Холбогдох:
Утас: 77307730-1426
№ 201 Номын сан
Байгалийн ухааны гэрээр ном олгох фонд
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Холбогдох:
Утас: 77307730-1421
№ 401 Номын сан
ХЗС-ийн гэрээр ном олгох фонд
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 09:00-18:00
Бямба: 09:00-18:00
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 09:00-18:00
Бямба: ажиллахгүй
Холбогдох:
Утас: 77307730-
№ 205/A Хичээлийн III байр
Салбар номын сан
ХЗС-ийн номын сан
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Холбогдох:
Утас: 77307730-3516
№ 205/A Хичээлийн III байр
БС-ийн номын сан
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 08:30-21:00
Бямба: 09:00-18:00
Холбогдох:
Утас: 77307730-4139
№ 505 Хичээлийн V байр
ОУХНУС-ийн номын сан
Хэвийн ажиллах цаг:
Ажлын өдөр: 09:00-18:00
Бямба: ажиллахгүй
Улирлын шалгалттай үеэр:
Ажлын өдөр: 09:00-18:00
Бямба: ажиллахгүй
Холбогдох:
Утас: 77307730-5109
№ 304 Хичээлийн V байр