Молекул физик

Зохиогч: Шилагарди Г.


Гаралтын мэдээ: УБ Өвөр Монголын их сургуулийн хэвлэлийн хороо 1995

Шифр: 22.36я73 Ш 630.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (32),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (2).

Бэлэн (37).
Товч агуулга:
Энэ ном нийт 7 бүлэг 41 зүйлээс бүрдэх ба үүнд молекул физикийн хийн үндсэн хуулиуд, хийн генетик онол, термодинамикийн нэг, хоёрдугаар хууль, бодит хий, фазын хувиргал, шингэн, хатуу биеийн физик шинж чанар зэрэг агуулгын хүрээд онолын мэдлэг агуулсан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Молекул физик
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805071 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805072 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805073 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805074 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805076 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805077 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805079 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805080 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805081 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805083 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805084 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805085 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805086 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805088 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805089 Уншлаганд гарсан 2023-10-22
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805093 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805094 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805095 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805096 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805097 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805098 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805099 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805100 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805102 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805103 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805104 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805107 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805108 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805109 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805110 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805111 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805069 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
808897 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
805070 Уншлаганд гарсан 2023-10-22
Эрдэм шинжилгээний фонд
109124 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
109125 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
109126 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
109127 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
109128 Бэлэн