Физикийн курс: Цахилгаан ба гэрэл: 3-р дэвт

Зохиогч: Соколов И.И.


Гаралтын мэдээ: УБ Гэгээрлийн яамны хэвлэл 1951

Шифр: 22.3я73 С 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Физикийн курс: Цахилгаан ба гэрэл
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
204669 Бэлэн