Хялбар туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй: Зөвлөмж-1

Зохиогч: М.Ганбат, Б.Ариунбаяр, П.Лхагвасүрэн, Я.Мөнхсайхан, Г.Чулуунбаатар.


Гаралтын мэдээ: УБ 2007

Шифр: 74.265.1+22.3 Х 96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хялбар туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5037339 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 12:00:47
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5037340 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 12:00:45
Эрдэм шинжилгээний фонд
2012734 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2012735 Бэлэн