Математик физикийн тэгшитгэлийн бодлого бодох зөвлөмж

Зохиогч: Ринчинбазар Р., Өвгөн Л.


Гаралтын мэдээ: УБ Монсудар 2002

Шифр: 22.311я7 Р 518.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (22),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Бэлэн (29).
Товч агуулга:
Зохиогчид 1984-1985 онд хэвлэгдсэн семинарын зөвлөмжүүдээс "Интеграл тэгшитгэл" бүлгийг хасаж, бусад хэсгүүдийг нэмж засварлах замаар энэхүү номыг бичсэн байна. Параграф бүрд бодлого бодоход шаардлагатай онолын материалыг товчхон дурдаж, хэд хэдэн бодлогыг жишээ болгон бодож харуулсан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Математик физикийн тэгшитгэлийн бодлого бодох зөвлөмж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
552576 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
552577 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
552578 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
552579 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
552580 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013266 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013267 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013268 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013269 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013270 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013271 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013272 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013273 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013274 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013275 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013276 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013277 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013278 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013279 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013280 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013281 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013282 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016763 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022250 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027266 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027267 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027268 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014210 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014211 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014212 Уншлаганд гарсан 2023-10-12