Оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл эмхтгэл

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ: УБ МУИС-ийн хэвлэл 1998

Шифр: 72 О-63.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл эмхтгэл
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Лавлагааны фонд
70315 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1010949 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1010950 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1010951 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1010952 Бэлэн