Улсын физикийн 1-5 олимпиад : 1988-1992


Гаралтын мэдээ: УБ 1994

Шифр: 22.3 У 31.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (9).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Улсын физикийн 1-5 олимпиад
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804269 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804270 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804271 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804272 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804273 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804274 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804283 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
109007 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
109008 Бэлэн