Квант механикийн бодлого

Зохиогч: Цоохүү Х.


Гаралтын мэдээ: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1992

Шифр: 22.314 Ц 78.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (10).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Квант механикийн бодлого
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804889 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804890 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804891 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804892 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010154 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010155 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010156 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018729 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018730 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
108604 Бэлэн