Квант механикийн бодлого (Бичлэгийн дугаар. 11669)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00854 a2200277 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20211217151056.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1992 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.314
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ц 78
Нэмэлт тусгалт Сургалтын гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Цоохүү Х
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.314 Ц 78
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Квант механикийн бодлого
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. О.Лхагва
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар МУИС-ийн хэвлэх
Хэвлэгдсэн он 1992
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 261
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 8604, БУУТ 4889-4892, 10154-10156, 18729-18730
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг онолын физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг квант механик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг бодлого
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физикийн бодлого
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг квант механикийн бодлого
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном