Цоохүү Х

Квант механикийн бодлого Ред. О.Лхагва - УБ МУИС-ийн хэвлэх 1992 - 261

ЭШФ Б 8604, БУУТ 4889-4892, 10154-10156, 18729-18730


Монгол хэл дээр,

физик онолын физик квант механик бодлого физикийн бодлого квант механикийн бодлого