Эрдэм шинжилгээний бичиг №5(138)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Физик Электроникийн Сургууль


Гаралтын мэдээ: УБ 1998

Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (10).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011492 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011493 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011494 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011495 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011496 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011497 Бэлэн
Лавлагааны фонд
70334 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1011996 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1011997 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1011998 Бэлэн