Улсын физикийн 6-7 олимпиад : 1993-1994


Гаралтын мэдээ: УБ The Dushkin Publishing Group 1994

Шифр: 22.3 У 31.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (7).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Улсын физикийн 6-7 олимпиад
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804275 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804276 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804277 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804278 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804279 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804280 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 14:36:41
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804281 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 14:36:39
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804282 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 14:36:36
Эрдэм шинжилгээний фонд
109009 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
109010 Бэлэн