Улсын физикийн 6-7 олимпиад 1993-1994 - УБ The Dushkin Publishing Group 1994 - 88

ЭШФ Б 9009-9010, БУУТ 4275-4282


Монгол хэл дээр,

физик физикийн олимпиад физикийн 6-7 олимпиад олимпиад