Улсын физикийн 6-7 олимпиад (Бичлэгийн дугаар. 12335)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00694 a2200241 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20211201102249.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1994 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт У 31
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.3 У 31
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Улсын физикийн 6-7 олимпиад
Бага гарчгийн мэдээ 1993-1994
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар The Dushkin Publishing Group
Хэвлэгдсэн он 1994
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 88
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 9009-9010, БУУТ 4275-4282
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физикийн олимпиад
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физикийн 6-7 олимпиад
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг олимпиад
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Нийт уншлаганд гарсан тоо Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном2097-1-1 Байгалийн ухааны уншлагын танхим300804275
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном2097-1-2 Байгалийн ухааны уншлагын танхим300804276
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном2097-1-3 Байгалийн ухааны уншлагын танхим300804277
Худалдан авсан2018-09-26Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302018-09-26 4Ном2097-1-4 Байгалийн ухааны уншлагын танхим300804278
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном2097-1-5 Байгалийн ухааны уншлагын танхим300804279
Худалдан авсан2023-10-17Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном2097-1-6 Байгалийн ухааны уншлагын танхим300804280
Худалдан авсан2023-10-17Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30   Ном2097-1-7 Байгалийн ухааны уншлагын танхим300804281
Худалдан авсан2023-10-17Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302016-02-17 2Ном2097-1-8 Байгалийн ухааны уншлагын танхим300804282
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30   Ном2097-3-1 Эрдэм шинжилгээний фонд300109009
Худалдан авсан2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2011-06-30   Ном2097-3-2 Эрдэм шинжилгээний фонд300109010