Бүрэн ойх өнцгөөр шугаман бус диэлектрик илтэс дээр туссан гэрлийн ойх ба нэвтрэх үзэгдэл

Зохиогч: Наранцогт С; Очирбат Г.


Гаралтын мэдээ: УБ ШУАХ 1993

Шифр: 22.347 Н 29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Бүрэн ойх өнцгөөр шугаман бус диэлектрик илтэс дээр туссан гэрлийн ойх ба нэвтрэх үзэгдэл
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
108462 Бэлэн