Физик газар зүйн дасгал ажлуудыг явуулах арга барил

Зохиогч: Батсүх Г.


Гаралтын мэдээ: УБ АБЯ 1977

Шифр: 74.264.3 Б 34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Физик газар зүйн дасгал ажлуудыг явуулах арга барил
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
108965 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
108966 Бэлэн