Жагсаалт
Жагсаалт татах Жагсаалт хэвлэх Шинэ жагсаалт

Шинэ ном /2022 №2/

XXI зууны 21 сургамж

Зохиогч: Харари Ю.Н.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон принт 2021
Шифр: 60 Х 241.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Алтан аргамж Цувр. 8

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: "Монгол элч" ТББ


Гаралтын мэдээ УБ Жиком пресс 2016
Шифр: 66.4(1) А 486.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Алтан аргамж Цувр. 12

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: "Монгол элч" ТББ


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2021
Шифр: 66.4(1) А 486.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ардын багшийн хүүхдүүд-1


Гаралтын мэдээ УБ Арвин Судар 2021
Шифр: 63.3(1)-8+74.58 А 729.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Аугаа зугталт Эрүүл мэнд, эд баялаг ба тэгш бус байдлын эх үндэс


Гаралтын мэдээ УБ Нэпко 2021
Шифр: 65.011 Д 421.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Багаар ажиллах урлаг Хамтран ажиллах аргад үйлдэн сурах нь

Зохиогч: Жаргал г., Сэлэнгэ Н.


Гаралтын мэдээ УБ Арилдал 2019
Шифр: 65.050.2 Ж 316.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (1).

Байгууллагын зан төлөв

Зохиогч: Цэрэн Г.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Гаралтын мэдээ УБ Нью Индиго 2021
Шифр: 65.290-2я73 Ц 969.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (11),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (15),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5),
Хууль зүйн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (2).

Баруун Хан улсын бичиг Монголын эртний түүхтэй холбогдол бүхий хятад сурвалж бичиг-II

Зохиогч: Гү Б.


Гаралтын мэдээ УБ Удам соёл 2020
Шифр: 63.3(5Хят) Г 810.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (4),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Би- гээс Бид хүрэх зам Өөрийгөө болон бусдыг таних сорил, загвар

Зохиогч: Жаргал Г., Сэлэнгэ Н.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ Арилдал 2018
Шифр: 65.050.2 Ж 316.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бизнесийн статистик Бодлого, дасгалын хураамж

Зохиогч: Амаржаргал Д., Бүжинтуул Б.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл.ss
Гаралтын мэдээ УБ Соёмбо принтинг 2022
Шифр: 65.051я7 А 517.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бүгд Найрамдах Солонгос улсын төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын тогтолцоо


Гаралтын мэдээ УБ Засгийн газрын хэвлэх 2022
Шифр: 67.401(5СоӨ) Б 823.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Бэлчээрийг зохистой эдлэх экологи - биологи, аж ахуйн үндэслэл Бэлчээр судлалын хагас зууны зам мөр

Зохиогч: Лхагважав Н.


Гаралтын мэдээ УБ Сэлэнгэ пресс 2022
Шифр: 41.8 Л 874.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Гадаад орнуудын үндсэн хуулийн эрх зүй Харьцуулсан судлал: Ахисан түвшний сурах бичиг

Зохиогч: Цогтоо Ш.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ХЗС


Гаралтын мэдээ УБ Адмон принт 2019Other title: Constitutional law of foreign countries comparative study.
Шифр: 67.400.1(3)я75 Ц 756.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Газар баялгаас өмч үүсгэх арга Газрын эрх зүй

Зохиогч: Жаргал Г; Д.Солонго, М.Уянга.


Гаралтын мэдээ УБ Арилдал 2014
Шифр: 67.407 Ж 316.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Газарзүйн Англи-Монгол, Монгол-Англи толь

Зохиогч: Батчулуун Е.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2022
Шифр: 26.8я2 Б 342.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Газарзүйн асуудлууд Эрдэм шинжилгээний бичиг: №19(2)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС - ШУС - БУС - Газарзүйн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2019
Шифр: 72+26.8 Г 161.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дэлхийн худалдааны байгууллагын хэлэлцээрүүд Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай марракешийн хэлэлцээр ба түүний хавсралтууд


Гаралтын мэдээ УБ Интерпресс 2021
Шифр: 67.412.1 Д 893.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (23),
Хууль зүйн Сургууль (5).Дээд боловсрол эзэмшүүлэх сургалт Хөтөлбөр, семинар, хэрэглэгдэхүүн

Зохиогч: Даваа Ж.


Гаралтын мэдээ УБ Соёмбо принтинг 2022
Шифр: 74.58 Д 121.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Залаархаг хаврагийн (Ferula ferulaeoides (Steud.) Korovin) биологи

Зохиогч: Суран Д.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Гаралтын мэдээ УБ Соёмбо принтинг 2021
Шифр: 28.592.7 С 746.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зарлигаар тогтоосон манж нарын тайх тавиглах хууль бичиг


Гаралтын мэдээ УБ Соёмбо принтинг 2021Other title: Imperially commissioned code of rituals and sacrifices of the manchus.
Шифр: 86.2 З-304.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (8),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3). <<  <  1  2  3  ...  7    >>