Бэлчээрийг зохистой эдлэх экологи - биологи, аж ахуйн үндэслэл: Бэлчээр судлалын хагас зууны зам мөр

Зохиогч: Лхагважав Н.


Гаралтын мэдээ: УБ Сэлэнгэ пресс 2022

Шифр: 41.8 Л 874.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (12).
Товч агуулга:
Энэхүү нэг сэдэвт бүтээлд Монгол орны хээрийн бүс ба уулын ойт хээр, Хангайн өндөр уулын бүслүүрт тархсан экологийн олон янз нөхцөлд оршиж буй үндсэн 20 орчим хэв шинжийн бэлчээрт явуулсан олон жилийн урт хугацааны суурин сорил туршилт ба богино хугацааны судалгааны үр дүнг тусгасны дээр уур амьсгал ба экологийн олон янз нөхцөлд оршиж буй бэлчээрийн ургамалжлын үндсэн шинж төлөв, ургацын сар, улирал, жил, жилийн хөдлөл зүй, ургацын босоо орон зайн байршлын зүй тогтол, ургамлын хэнзлэлт, түүний гарц, бэлчээрийг доройтуулалгүй сэлгэж эдлэх ба бордож сайжруулах зэрэг онолын ба хэрэглээний үндэслэл, ашиглалт ба уур амьсгалын сөрөг хүчин зүйлээс шалтгаалж бэлчээрт өрнөж буй халалцааны өөрчлөлт, түүнийг зэрэглэж үнэлэх арга зэрэг байгалийн бэлчээрийг зохистой эдэлж, хамгаалах онол ба практикийн асуудлыг мөн дэлгэрэнгүй хөнджээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Бэлчээрийг зохистой эдлэх экологи - биологи, аж ахуйн үндэслэл
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517243 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517244 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517245 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517246 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032389 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032390 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032391 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032392 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032393 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025410 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025411 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025412 Бэлэн