Би- гээс Бид хүрэх зам: Өөрийгөө болон бусдыг таних сорил, загвар

Зохиогч: Жаргал Г., Сэлэнгэ Н.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ Арилдал 2018

Шифр: 65.050.2 Ж 316.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (3).
Товч агуулга:
Энэ номд Өөрийгөө таних 15 сорил, Бусадтай хамтран ажиллах арга барилаа тодорхойлох 15 сорил, хамт олныг удирдах арга барил, чадвараа тодорхой болгох 7 сорил болон сорилын үр дүнгээс санаа сургамж авч хэрэгжүүлэх зөвлөмжүүд орсон болно. Эдгээр 3 бүлэг сорилыг хийснээр та өөрийгөө болон бусдыг хөгжүүлэхэд туслах болно.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Би- гээс Бид хүрэх зам
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025597 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025598 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025599 Бэлэн