Залаархаг хаврагийн (Ferula ferulaeoides (Steud.) Korovin) биологи

Зохиогч: Суран Д.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.
Гаралтын мэдээ: УБ Соёмбо принтинг 2021

Шифр: 28.592.7 С 746.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (5).
Товч агуулга:
Энэхүү бүтээлд Залаархаг хаврагийн газарзүйн тархалт, амьдрах экологийн нөхцөл, ценопопуляцийн насны бүтэц, ургамал шавьж хоорондын консорц холбоо, бодгаль биеийн онтогенез хөгжлийн онцлогийг филогенез хөгжилтэй нь холбоотойгоор тайлбарласан явдал нь шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн чухал алхам болсон бөгөөд сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой тухай сонирхолтой бүтээл эмхэтгэснийг судлан уншина уу.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Залаархаг хаврагийн (Ferula ferulaeoides (Steud.) Korovin) биологи
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032421 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032422 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032423 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1030973 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1030974 Бэлэн