Залаархаг хаврагийн (Ferula ferulaeoides (Steud.) Korovin) биологи (Бичлэгийн дугаар. 124639)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 04084nam a2200637 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220427180532.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 220421b2021 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-9919-20-425-9
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Нэг сэдэвт бүтээл
ББК ангилал 28.592.7
Зохиогчийн гурван тэмдэгт С 746
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Суран Д
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 28.592.7 С 746
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Залаархаг хаврагийн (Ferula ferulaeoides (Steud.) Korovin) биологи
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ц.Жамсран
-- Эх бэлт. Г.Энхжаргал
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2 дахь хэвл.
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Соёмбо принтинг
Хэвлэгдсэн он 2021
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 144
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 30973-30974, БУУТ 32421-32423
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Энэхүү бүтээлд Залаархаг хаврагийн газарзүйн тархалт, амьдрах экологийн нөхцөл, ценопопуляцийн насны бүтэц, ургамал шавьж хоорондын консорц холбоо, бодгаль биеийн онтогенез хөгжлийн онцлогийг филогенез хөгжилтэй нь холбоотойгоор тайлбарласан явдал нь шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн чухал алхам болсон бөгөөд сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой тухай сонирхолтой бүтээл эмхэтгэснийг судлан уншина уу.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг биологи
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ургамлын биологи
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг залаархаг хавраг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Судлагдахуун судалгааны арга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Залаархаг хавраг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Судалгааны арга зүй
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Тархалт экологийн нөхцөл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газарзүйн тархалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Фитоценологи
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Консортив холбоо
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Амьдрах орчин
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Газрын градарга, геологийн тогтоц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Уур амьсгал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ус зүй
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хөрсөн бүрхэвч
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бодгаль хөгжил, үржил
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Залаархаг хаврагийн бодгаль хөгжил
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Улирлын хэмнэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Биологийн бүтээгдэхүүн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Залаархаг хаврагийн химйин бүтээгдэхүүн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Залаархаг хаврагийн тэжээллэг чанар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Залаархаг хаврагийн эрдэс бодис
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Залаархаг хаврагийн биологийн идэвхт бодис
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Залаархаг хаврагийн үндэсний спиртэнд хандлагддаг биологийн идэвхт бодисууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Этилийн спиртэнд хандлагдсан бодисын хроматограф, спектрийн судалгаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Баганат хроматографийн аргаар зарим бодисуудыг ялгасан дүн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зонхилох бодисын бүтэц байгуулалтыг тогтоосон дүн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Залаархаг хаврагийн үндэсний сесквитэрпениод түүний биологийн идэвхийн судалгаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Залаархаг хаврагийн үндэсний эфирийн тос
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хамгаалах арга хэмжээ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Тархац нутгийг хамгаалах
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгалийн нөхцөлд шинэ нутагт мэлгээн нутагшуулах
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Залаархаг хаврагийн үрийг in vitro орчинд ургуулсан болон каллусын өсгөвөр хийсэн туршилт судалга
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Бэлэг, хандив2022-11-12Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-04-272022-11-09 Ном22022-3367 Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008032421
Бэлэг, хандив2022-05-04Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-04-27  Ном 2022-3368 Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008032422
Бэлэг, хандив2022-04-27Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-04-27  Ном 2022-3369 Байгалийн ухааны уншлагын танхим50008032423
Бэлэг, хандив2023-04-07Эрдэм шинжилгээний фонд2022-04-272023-04-06 Ном22022-3365 Эрдэм шинжилгээний фонд50001030973
Бэлэг, хандив2022-04-27Эрдэм шинжилгээний фонд2022-04-27  Ном 2022-3366 Эрдэм шинжилгээний фонд50001030974