Зарлигаар тогтоосон манж нарын тайх тавиглах хууль бичиг


Гаралтын мэдээ: УБ Соёмбо принтинг 2021
Бусад гарчиг: Imperially commissioned code of rituals and sacrifices of the manchus.
Шифр: 86.2 З-304.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (8),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (18).
Товч агуулга:
Тус манж хэлээрх сурвалжийг Манжийн тэнгэрийн тэтгэсэн хаан үндэсний соёл, зан үйлээ устаж үгүй болохоос сэрэмжлэн бөөгийн зан үйл, ёс жаягийг хуульчлан тогтоохоор зохиолгожээ. Зарлигаар тогтоосон манж нарын тайх, тахих хуулийн бичгийг 1747 онд Дотоод яамнаас сийрүүлэн гаргасан нь анхандаа гар бичмэл хэлбэрээр хадгалагдаж байгаад 1774 онд манж хэлээрх бар хэвлэл нь хэвлэгджээ. Энэхүү бүтээлд Үндэсний номын сангийн Дорно дахины сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа эхийн гэрэл зургийг хавсаргасан бөгөөд тус бүтээлд манж найман хошууны бөөгийн зан үйл, ёс заншлыг бүрэн тусгаагүй боловч, манж бөө мөргөлийн түгээмэл тайлга тахилгын ёс жаягийг тогтсон дэгтэй болгож хуульчилсны хувьд тайх тавиглах ёс, шивших үг зэргийг бичгээр уламжлан үлдээсэн чухал дурсгал юм.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Зарлигаар тогтоосон манж нарын тайх тавиглах хууль бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517281 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517282 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517283 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517284 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517285 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517286 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517287 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517288 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076915 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076916 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076917 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076918 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076919 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076920 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076921 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025425 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025426 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025427 Бэлэн