Баруун Хан улсын бичиг: Монголын эртний түүхтэй холбогдол бүхий хятад сурвалж бичиг-II

Зохиогч: Гү Б.


Гаралтын мэдээ: УБ Удам соёл 2020

Шифр: 63.3(5Хят) Г 810.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (4),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (11).
Товч агуулга:
Нангиадын түүхийн дөрвөн их шашдир хэмээн нэрлэдэг 4 бүтээлийн нэг нь Бань Гү- ийн Баруун Хан улсын бичиг хэмээх шашдир юм. Нийт 100 бүлэгтэй бөгөөд 12 бүлэг нь намтар цадиг, 8 бүлэг нь он дараалалын бичлэг, 10 бүлэг нь тэмдэглэл ойллого, 70 бүлэг нь түүхэн цадиг байх агаад уг сурвалжид Баруун Хан улс байгуулагдсан НТӨ 206 он буюу Гаоузу хааны үеэс Зүүн Хан улс байгуулагдсан НТ ын 23 он хүртэлх 230 шахам жилийн түүхэн үйл явдлыг бичиж тэмдэглэжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Баруун Хан улсын бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517448 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517449 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517450 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517451 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077136 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077137 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077138 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077139 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031017 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031018 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031019 Бэлэн