Текст томруулах:    
Байгууллагын зан төлөв

Зохиогч: Цэрэн Г.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.
Хэвлэлийн газар: УБ Нью Индиго 2021
Шифр: 65.290-2я73 Ц 969.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (7),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (12),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5),
Хууль зүйн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (8).

Бэлэн (35).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Байгууллагын зан төлөв
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Бизнесийн Сургууль
8911307 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911308 Уншлаганд гарсан 2023-05-29
Бизнесийн Сургууль
8911309 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911310 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911311 Уншлаганд гарсан 2023-05-29
Бизнесийн Сургууль
8911312 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911313 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911314 Уншлаганд гарсан 2023-05-26
Бизнесийн Сургууль
8911315 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911316 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516707 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516623 Уншлаганд гарсан 2023-05-23
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516708 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516624 Уншлаганд гарсан 2023-05-31
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516709 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516625 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516710 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516626 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516711 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516627 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516712 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516713 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516714 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516715 Уншлаганд гарсан 2023-12-31
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516716 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076115 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076116 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076117 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076118 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076119 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076120 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076121 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835778 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835779 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835780 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835781 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835782 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322309 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322310 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322311 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2024815 Уншлаганд гарсан 2023-03-30
Эрдэм шинжилгээний фонд
2024816 Уншлаганд гарсан 2023-05-08
Эрдэм шинжилгээний фонд
2024817 Бэлэн