Байгууллагын зан төлөв

Зохиогч: Цэрэн Г.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.
Гаралтын мэдээ: УБ Нью Индиго 2021

Шифр: 65.290-2я73 Ц 969.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (11),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (14),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5),
Хууль зүйн Сургууль (3).

Уншлаганд гарсан (4).

Бэлэн (40).
Товч агуулга:
Өнөөдөр бид асар хурдацтай өөрчлөгдөж буй бизнесийн орчин нөхцөлд ажиллаж, амьдарч байна. Ялангуяа байгууллага дахь удирдлагын асуудал, тэр дундаа хүнтэй харилцах харилцааны асуудал улам бүр нарийн төвөгтэй болсоор. Удирдлагын зүгээс энэхүү ээдрээтэй нөхцөлд дасан зохицож, хувьсан өөрчлөгдөх шаардлага тулгарах болов. Бие хүний зан төлөвт өвөрмөц, давтагдашгүй чанар гэж бий. Энэ бүхэнд зохицож ажиллах нь удирдлагын зүгээс дээр дурдсан зөрчил маргааныг бий болгодог. Энэхүү бүтээлдээ 2014 онд гаргасан өмнөх хэвлэлийнхээ агуулгыг нэмж баяжуулан "Бие хүний хувийн онцлог шинжүүд ба зан төлөвийн ялгаатай хэлбэрүүд", "Ажлын байран дахь сэтгэл хөдлөл", "Багаар ажиллах нь", "Эрх мэдэл ба түүний ажлын байран дахь нөлөө" зэрэг сэдвүүдийг багтаажээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Байгууллагын зан төлөв
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Бизнесийн Сургууль
8823965 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй
Бизнесийн Сургууль
8911307 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911308 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911309 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911310 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911311 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911312 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911313 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911314 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911315 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8911316 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516707 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516623 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516708 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516624 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516709 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516625 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516710 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516626 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516711 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516627 Уншлаганд гарсан 2024-05-22
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516712 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516713 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516714 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516715 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5516716 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076115 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076116 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076117 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076118 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076119 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076120 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076121 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835778 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835779 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835780 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835781 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835782 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322309 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322310 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322311 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2024815 Уншлаганд гарсан 2023-03-30
Эрдэм шинжилгээний фонд
2024816 Уншлаганд гарсан 2023-05-08
Эрдэм шинжилгээний фонд
2024817 Уншлаганд гарсан 2023-11-14