Цэрэн Г

Байгууллагын зан төлөв Хян. Б.Болор - 2 дахь хэвл. - УБ Нью Индиго 2021 - 688

ЭШФ Т 24815-24817, НХУУТ 76115-76121, 16623-16627, 16707-16716, БС 11307-11316, ОУХНУС 5778-5782, ХЗС 22309-22311, БС 23965

Өнөөдөр бид асар хурдацтай өөрчлөгдөж буй бизнесийн орчин нөхцөлд ажиллаж, амьдарч байна. Ялангуяа байгууллага дахь удирдлагын асуудал, тэр дундаа хүнтэй харилцах харилцааны асуудал улам бүр нарийн төвөгтэй болсоор. Удирдлагын зүгээс энэхүү ээдрээтэй нөхцөлд дасан зохицож, хувьсан өөрчлөгдөх шаардлага тулгарах болов. Бие хүний зан төлөвт өвөрмөц, давтагдашгүй чанар гэж бий. Энэ бүхэнд зохицож ажиллах нь удирдлагын зүгээс дээр дурдсан зөрчил маргааныг бий болгодог. Энэхүү бүтээлдээ 2014 онд гаргасан өмнөх хэвлэлийнхээ агуулгыг нэмж баяжуулан "Бие хүний хувийн онцлог шинжүүд ба зан төлөвийн ялгаатай хэлбэрүүд", "Ажлын байран дахь сэтгэл хөдлөл", "Багаар ажиллах нь", "Эрх мэдэл ба түүний ажлын байран дахь нөлөө" зэрэг сэдвүүдийг багтаажээ.


Монгол хэл дээр,

978-9919-25-443-8

байгууллагын удирдлага төлөвлөлт удирдлагын зохион байгуулалт менежмент