Байгууллагын зан төлөв (Бичлэгийн дугаар. 123821)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 09585nam a22012377a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240125144743.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 211021s2021 mp ||||| |||| 00| | mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-9919-25-443-8
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
ББК ангилал 65.290-2я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ц 969
Мэдлэгийн ялгаа 65 - Эдийн засаг
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Цэрэн Г
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65.290-2я73 Ц 969
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Байгууллагын зан төлөв
Оролцогчдын тухай мэдээ Хян. Б.Болор
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2 дахь хэвл.
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Нью Индиго
Хэвлэгдсэн он 2021
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 688
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 24815-24817, НХУУТ 76115-76121, 16623-16627, 16707-16716, БС 11307-11316, ОУХНУС 5778-5782, ХЗС 22309-22311, БС 23965
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Өнөөдөр бид асар хурдацтай өөрчлөгдөж буй бизнесийн орчин нөхцөлд ажиллаж, амьдарч байна. Ялангуяа байгууллага дахь удирдлагын асуудал, тэр дундаа хүнтэй харилцах харилцааны асуудал улам бүр нарийн төвөгтэй болсоор. Удирдлагын зүгээс энэхүү ээдрээтэй нөхцөлд дасан зохицож, хувьсан өөрчлөгдөх шаардлага тулгарах болов. Бие хүний зан төлөвт өвөрмөц, давтагдашгүй чанар гэж бий. Энэ бүхэнд зохицож ажиллах нь удирдлагын зүгээс дээр дурдсан зөрчил маргааныг бий болгодог. Энэхүү бүтээлдээ 2014 онд гаргасан өмнөх хэвлэлийнхээ агуулгыг нэмж баяжуулан "Бие хүний хувийн онцлог шинжүүд ба зан төлөвийн ялгаатай хэлбэрүүд", "Ажлын байран дахь сэтгэл хөдлөл", "Багаар ажиллах нь", "Эрх мэдэл ба түүний ажлын байран дахь нөлөө" зэрэг сэдвүүдийг багтаажээ.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг байгууллагын удирдлага
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг төлөвлөлт
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг удирдлагын зохион байгуулалт
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг менежмент
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын зан төлөв, түүний тухай ойлголт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын зан төлөвийн үүсэл хөгжлийн түүх, судлах зүйлс, шаардлага, ач холбогдол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын зан төлөвийн үндсэн загвар, элементүүд болон түүний хувьсагчид
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын зан төлөвийг судлах судалгааны аргууд, холбогдох бусад шинжлэх ухаан
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бие хүний зан төлөвийн үйл явц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бие хүний зан төлөвийн үндэс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бие хүний төлөвшилтийн үе шат ба түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бие хүнийг тодорхойлогч хүчин зүйлс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бие хүний хувийн онцлог шинжүүд ба зан төлөвийн ялгаатай хэлбэрүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хувь хүний 16 үндсэн шинж чанар, "MARS" болон Таван хүчин зүйлийн загвар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Юнгийн хувийн шинж чанарын онол ба Миерс Бригсийн хэв шинжийн үзүүлэлтүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хейманс болон Вирсма нарын гаргасан хэв шинжүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хувь хүний ялгаатай зан төлөвт тулгуурлан байгууллагад ажилтны гаргаж болзошгүй зан төлөвийг таамаглах нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хандлага ба үнэт зүйл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хандлага
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хандлагын төрөл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Үнэт зүйл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажлын байран дахь сэтгэл хөдлөл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Сэтгэл хөдлөл ба түүний төрөл, үйл явц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажлын байран дахь сэтгэл хөдлөлийг удирдахад үүсдэг үндсэн асуудлууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хүртэхүй ба хувь хүний шийдвэр гаргалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хүртэхүй ба түүний үйл явц, нөлөөлөх хүчин зүйлс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хүртэхүйгээс болж үүсдэг гол асуудлууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хүртэхүйн алдаанаас зайлсхийх боломж ба шийдвэр гаргалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мотиваци
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мотиваци, түүний мөн чанар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мотивацийн тухай үндсэн онолууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мотивацийн онолын практик хэрэглээ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлгийн зан төлөвийн үйл явц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлгийн зан төлөвийн үндэс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлэг ба түүний хөгжлийн үе шат
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлгийн үр дүнг тодорхойлох хүчин зүйлс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлгийн харилцаа ба шийдвэр гаргалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багаар ажиллах нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багийн тухай ойлголт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Амжилттай баг ба үр ашигтай багийн загвар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Багийн шийдвэр гаргалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Харилцаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Харилцаа, түүний мөн чанар болон үйл явц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Харилцааны суваг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Харилцаанд үүсдэг бэрхшээл, идэвхтэй сонсох чадвар харилцаанд нөлөөлөх нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хүмүүс хоорондын харилцааг сайжруулах нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Манлайлал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Манлайлал, шилжилтийн манлайлал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Манлайллын онол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Үйлчлэх удирдлага, харизматик манлайлагч
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Манлайлах ур чадварыг хөгжүүлэх боломж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Эрх мэдэл ба түүний ажлын байран дахь нөлөө
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Эрх мэдэл ба түүний эх сурвалж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Эрх мэдлийн хэлбэр, эрх мэдэл ба хамаарал
-- Эрх мэдлийн тактик болон түүний үр дүн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажлын байран дахь зөрчилдөөн ба хэлэлцэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зөрчилдөөн ба түүнийг судалдаг хандлагууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зөрчилдөөний хэлбэр ба ангилал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зөрчилдөөн үүсэх, хөгжих үйл явц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зөрчилдөөнийг удирдах нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хэлэлцэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын зан төлөвийн үйл явц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын бүтцийг загварчлах нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын бүтэц ба түүний хэрэгцээ, онцлог
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын бүтцийн хэв шинж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Минцбергийн таван загвар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын бүтцэд нөлөөлөх хүчин зүйлс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын соёл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын соёл ба түүний үүрэг, бүрдүүлэх хүчин зүйлс, шинж чанар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын соёлын ангилал, нийтлэг хэлбэрүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын соёлыг дэмжих, хөгжүүлэх, өөрчлөх, үнэлэх, хэмжих боломж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Үндэсний соёлыг ойлгох нь
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Стресс менежмент
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Стресс болон түүнийг хүлээж авах үе шат, стрессийн ангилал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Стрессийн эх үүсвэр, шинж тэмдэг, үйл явц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Стрессийг хэмжих болон удирдах арга, стрессийн ажлын гүйцэтгэлд үзүүлэх нөлөө
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын өөрчлөлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын өөрчлөлт, түүний шалтгаан ба төлөвлөгдсөн өөрчлөлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Өөрчлөлтийн агент ба өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх аргууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Өөрчлөлтийн эсэргүүцэл, түүнийг бууруулах арга
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын хөгжил
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын хөгжил, түүний зорилго ач холбогдол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын хөгжлийн үзүүлэлтүүд, урьдчилсан нөхцөл ба үнэт зүйлс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгууллагын хөгжилд оролцох оролцоо, хөгжлийн загвар
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном