Дээд боловсрол эзэмшүүлэх сургалт: Хөтөлбөр, семинар, хэрэглэгдэхүүн

Зохиогч: Даваа Ж.


Гаралтын мэдээ: УБ Соёмбо принтинг 2022

Шифр: 74.58 Д 121.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Бэлэн (10).
Товч агуулга:
Дээд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын онол арга зүйн асуудал нь өргөн хүрээтэй олон талтай байдаг ч энэхүү бүтээлд сургалтын болон хичээлийн хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, сургалтын хөтөлбөрийн менежмент, үр дүнд суурилсан сургалтын хөтөлбөр, их дээд сургууль коллежийн сургалтын технологийн шинэчлэлийн асуудал, чадамжид суурилсан сургалтыг ажлын байранд зохион байгуулах арга зүй, семинарын сэтгэл зүйн үндэс, семинарт оюутны оролцоо түүнчлэн багш нарын сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн ашиглаж буй байдал, "Сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал" хичээлийн агуулгын харьцуулалт зэргийг багтаасан болно.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дээд боловсрол эзэмшүүлэх сургалт
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077042 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077043 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077044 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077045 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077046 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025518 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025519 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025520 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025521 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025522 Бэлэн