XXI зууны 21 сургамж

Зохиогч: Харари Ю.Н.


Гаралтын мэдээ: УБ Адмон принт 2021

Шифр: 60 Х 241.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (4),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).

Бэлэн (12).
Товч агуулга:
21 дүгээр зуун 21 сургамж” ном одоог судалж, өнөөгийн бидэнд хамгийн тулгамдаад буй асуудлуудыг хөндсөний дээр Яг одоо юу болж байна? Өнөө цагийн хамгийн том сорилт, сонголтууд юу вэ? Бид юунд анхаарал хандуулах хэрэгтэй вэ? Үр хүүхдүүддээ юуг зааж сургах ёстой вэ? Мөн чиг баримжаагаа алдмаар байнгын өөрчлөлтүүдийн өмнө хамтын хийгээд хувийн төвлөрлөө алдахгүй хадгалах асуудлыг юу юунаас илүүтэйгээр судалжээ. Уг бүтээл нь Sapiens, Home Deus номуудаас ялгаатай нь түүх өгүүлэхээс илүүтэй, авах сургамжуудын талаар ярилцана. Эдгээр сургамж, хичээлүүд шууд, тодорхой хариулт өгөхгүй. Харин цааш бодож тунгаахад хөтөлж, уншигчдад өнөө цагийн гол гол яриа мэтгэлцээнд оролцоход нь туслах зорилготой.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: XXI зууны 21 сургамж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517362 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517363 Уншлаганд гарсан 2024-04-22
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517364 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517365 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517366 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076972 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076973 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076974 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076975 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076976 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025451 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025452 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025453 Бэлэн