Алтан аргамж Цувр. 8

Зохиогч: -- "Монгол элч" ТББ


Хэвлэлийн газар: УБ Жиком пресс 2016
Шифр: 66.4(1) А 486.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (15).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Алтан аргамж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076876 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076877 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835920 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835921 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835922 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835923 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835924 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835925 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835926 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835927 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835928 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
835929 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1030936 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1030937 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1030938 Бэлэн