Дэлхийн худалдааны байгууллагын хэлэлцээрүүд: Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай марракешийн хэлэлцээр ба түүний хавсралтууд


Гаралтын мэдээ: УБ Интерпресс 2021

Шифр: 67.412.1 Д 893.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (23),
Хууль зүйн Сургууль (5).Бэлэн (28).
Товч агуулга:
Энэхүү бүтээлд ДХБ-ыг үүсгэн байгуулсан хэлэлцээр болох Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай 1994 оны Марракешийн Хэлэлцээрийн бичвэр, түүний Хавсралтууд, мөн тус Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 2017 оны 9 дүгээр сар хүртэлх хугацаанд оруулсан бүхий л өөрчлөлт, нэмэлтийг багтаан тусгажээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дэлхийн худалдааны байгууллагын хэлэлцээрүүд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Бизнесийн Сургууль
8842513 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842514 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842515 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842516 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842517 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842518 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842519 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842520 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842521 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842522 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842523 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842524 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842525 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842526 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842527 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842528 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842529 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842530 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842531 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842532 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842533 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842534 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8842535 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322601 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322602 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322603 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322604 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322605 Бэлэн