Газарзүйн Англи-Монгол, Монгол-Англи толь

Зохиогч: Батчулуун Е.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ Мөнхийн үсэг 2022

Шифр: 26.8я2 Б 342.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (7).
Товч агуулга:
Энэхүү тольд Физик газарзүй ба нийгэм-эдийн засгийн газарзүйн нэр томьёог багтаасан 20000 гаруй толгой үгтэй. Геологи, геоморфологи, гидрологи, цаг уур, уур амьсгал судлал, картограф, хүн ам зүй, зайнаас тандан судлал болон газарзүйн боловсролд хамаарах холбоо үгс ба ухагдахууныг хамарчээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Газарзүйн Англи-Монгол, Монгол-Англи толь
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032394 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032395 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032396 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032397 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025413 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025414 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025415 Бэлэн