Аугаа зугталт: Эрүүл мэнд, эд баялаг ба тэгш бус байдлын эх үндэс


Гаралтын мэдээ: УБ Нэпко 2021

Шифр: 65.011 Д 421.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (13).
Товч агуулга:
Уг бүтээл нь хүн төрөлхтний түүхэн дэх хөгжил дэвшлийн онцгой үе төдийгүй аль ч талаас нь харсан эерэгээр үнэлж болохуйц үйл явдлууд эцсийн дүндээ бидний үед тэгш бус байдлыг өвлүүлэн хүргэжээ. Мөн Их Британид XVIII-XIX зуунд өрнөсөн аж үйлдвэрийн хувьсгал сая сая хүнд материаллаг хомсдолоос зугтах боломж олгосон эдийн засгийн өсөлтийн талаар тусгажээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Аугаа зугталт
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517252 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517253 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517254 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517255 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517256 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076889 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076890 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076891 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076892 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5076893 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1030951 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1030952 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1030953 Бэлэн