Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"аналитик геометр"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Баянжаргал Д
  Доёд У
  Дэнсмаа М
  Лхамсүрэн Ц., Намжил...
  Тунгалаг Л
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Лавлагааны фонд
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим эрдэм шинжилгээний бичиг
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 23 бичлэг олдлоо.
|
Дээд математик

Зохиогч: Х.Гэндэнжамц, У.Раднаа, А.Хашбаатар, Ү.Санжмятав, А.Мекей, С.Намжилдорж, Л.Өвгөн, Д.Цэрэндамба, Д.Чимэдцэрэн, Ц.Шар-Өвгөн.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1986
Шифр: 22.11 Д 966.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (9),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (42),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (9).

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд

Зохиогч: Дэнсмаа М.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Алгебр аналитик геометрийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Ёндон Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнгөн үсэг 2000
Шифр: 22.151.5я73 Ё 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (56),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (10).

Инженерийн математик 1

Зохиогч: Ж.Баасандорж, Т.Бавуудорж, Д.Батхуяг, А.В.Лощенко, Ө.Цэрэн, Р.Энхбат, Г.Яргай.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Хэвлэлийн газар: УБ ТИС 1999
Шифр: 22.1я73 И 62.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Бизнесийн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (5).

Дээд математикийн язгуур үндэс I

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц; С.Тогмид, С.Намжилдорж.


Хэвлэлийн газар: УБ 2000
Шифр: 22.11 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (20),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (51),
Бизнесийн Сургууль (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (30).

Дээд математикийн дасгал бодлого

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С.


Хэвлэлийн газар: УБ Хөх хот 1998
Шифр: 22.1 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (21),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн үндэс

Зохиогч: Дэнсмаа М.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл.ss
Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (2).

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд

Зохиогч: Дэнсмаа М.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Эдийн засгийн математик

Зохиогч: Баянжаргал Д.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ МУИС 2006
Шифр: 65.9(1)21 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Бизнесийн Сургууль (25).Аналитик геометрийн хичээлийн семинарын зөвлөмж


Хэвлэлийн газар: УБ УЦУАУЕГ-ын фото офсет хэвлэл 1983
Шифр: 22.151.5я73 А 59.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (23),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (25).

Аналитик геометр

Зохиогч: Доёд У.


Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар таймс 1990
Шифр: 22.151.5 Д 45.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг МКС-ийн 55 жилд


Хэвлэлийн газар: УБ 1997
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Аналитик геометр

Зохиогч: Привалов И.И.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1972
Шифр: 22.151.5 П 75.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (42),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Аналитик геометр

Зохиогч: Доёд У.


Хэвлэлийн газар: УБ Гэгээрлийн яамны хэвлэл 1963
Шифр: 22.151.5 Д 45.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Дээд математикийн бодлого бодох зөвлөмж 1-р хэсэг

Зохиогч: Дариймаа Г.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Хэвлэлийн газар: УБ ХААИС 2011
Шифр: 22.1 Д 36.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Эдийн засгийн математик

Зохиогч: Баянжаргал Д.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар Бишрэлт тэнгэр 2011
Шифр: ББК 65.9(1)21/Б-38.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (30).Дээд математикийн дасгал бодлого

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С. -- МУИС.Математик компьютерийн сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 2001
Шифр: 22.16я73 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (16),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Математик Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг


Хэвлэлийн газар: УБ 2015
Шифр: 22.143я73 М 29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (23),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (1).

Математик-2

Зохиогч: Тунгалаг Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Линограф 2016
Шифр: 22.1я73 Т 671.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (4).

Математик Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Тунгалаг Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Линограф 2018
Шифр: 22.1я73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).