Аналитик геометр

Зохиогч: Доёд У.


Гаралтын мэдээ: УБ Улаанбаатар таймс 1990

Шифр: 22.151.5 Д 45.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (26).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Аналитик геометр
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
801881 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801888 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801890 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801903 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801904 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801882 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801883 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801884 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801885 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801886 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801889 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801891 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801892 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801893 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801894 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801895 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801896 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801897 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801898 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801899 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801901 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801902 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801905 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801906 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
107954 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
107955 Бэлэн