Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд

Зохиогч: Дэнсмаа М.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.
Гаралтын мэдээ: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005

Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Бэлэн (24).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016019 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016021 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016022 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:22:35
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016023 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:22:38
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016026 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016027 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016028 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:22:50
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016031 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016033 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:22:56
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016034 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:23:01
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016035 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:23:05
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016036 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016037 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:23:12
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016040 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:23:16
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016043 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:23:19
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016017 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016018 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016020 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016024 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016025 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016029 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016030 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016032 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016038 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016039 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016041 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016042 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016216 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8016217 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014803 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016670 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016671 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016672 Бэлэн