Математик: Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Тунгалаг Л.


Гаралтын мэдээ: УБ Линограф 2018

Шифр: 22.1я73 Т 671.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Бэлэн (8).
Товч агуулга:
Уг сурах бичиг нь "Шугаман алгебр", "Аналитик геометр", "Дифференциал тоолол", "Интеграл тоолол", "Дифференциал тэгшитгэл", "Цуваанууд", "Олон хувьсагчтай функцийн дифференциал, интеграл тоолол" зэрэг математикийн үндсэн хичээлүүдийн хөтөлбөртэй уялдуулан бичигдсэн байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Математик
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031174 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031175 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031176 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031177 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031178 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8031179 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 16:03:58
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8031180 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 16:03:53
Эрдэм шинжилгээний фонд
2021760 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2021761 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2021762 Бэлэн