Текст томруулах:    
Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд

Зохиогч: Дэнсмаа М.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бэлэн (23).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
8013622 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:23:22
Байгалийн ухааны ГНОФ
8013624 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8013625 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8013629 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8013965 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013487 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013488 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013489 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013621 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013623 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013626 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013627 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013628 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013630 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013632 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013633 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013634 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013635 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013636 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013620 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013631 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024671 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014804 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014805 Бэлэн