Дэнсмаа М

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд - УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002 - 315

ЭШФ Б 14804-14805; БУУТ 13487-13489, 13620-13636, 13965


Монгол хэл дээр,

математик шугаман алгебр аналитик геометр сурах бичиг