Аналитик геометр

Зохиогч: Доёд У.


Гаралтын мэдээ: УБ Гэгээрлийн яамны хэвлэл 1963

Шифр: 22.151.5я7 Д 454.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (16).
Товч агуулга:
Энэхүү бүтээлийг Улсын багшийн дээд сургуулийн оюутан нарт аналитик геометрийн хичээлээр (зохих программын дагуу) уншсан лекцийг үндэслэн дээд сургуулийн оюутан нар ба дунд сургуулийн багш нар, ахлах ангийн сурагчид, мөн биеэ Дааж Улсын багшийн дээд сургуулийн тоо физикийн ангид суралцагч нарын уншин судлахад зориулан бичсэн болно. Тус бүтээлд С.В. Баквалов, Л.И. Бабушкин, В.П. Иваницкая Аналитик геометр, А.В. Погорелов Аналитик геометрийн лекциуд зэрэг аналетик геометрийн номуудыг ашигласан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Аналитик геометр
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
801872 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801874 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801877 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801879 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801880 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801868 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801869 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801870 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801871 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801873 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801875 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801876 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801878 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
206018 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
206019 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
206020 Бэлэн