Дээд математикийн дасгал бодлого

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС.Математик компьютерийн сургууль

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ Урлах эрдэм 2001

Шифр: 22.16я7 Л 876.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Бизнесийн Сургууль (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (13).

Бэлэн (31).
Товч агуулга:
Энэ бүтээлийг их, дээд сургууль коллежид заадаг Математик-1, Математик-2 хичээлүүдийн сургалтын стандартад нийцүүлэн зохиож, сургалтад нэвтрүүлсэн байна. Номд аналитик геометр, шугаман алгебр, нэг ба олон хувьсагчтай функцийн математик анализ, цувааны онол, ердийн дифференциал тэгшитгэл болон шугаман программчлал, магадлалын онолыг хамарсан бөгөөд хавсралд зарим чухал муруйнуудын тэгшитгэл, графикийг багтаажээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дээд математикийн дасгал бодлого
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
555218 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:49:00
Байгалийн ухааны ГНОФ
555219 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:48:57
Байгалийн ухааны ГНОФ
555220 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:48:53
Байгалийн ухааны ГНОФ
555221 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:48:50
Байгалийн ухааны ГНОФ
555222 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:48:48
Байгалийн ухааны ГНОФ
555223 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:48:45
Байгалийн ухааны ГНОФ
555224 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555225 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
552857 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:49:14
Байгалийн ухааны ГНОФ
552858 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:49:11
Байгалийн ухааны ГНОФ
552859 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:49:08
Байгалийн ухааны ГНОФ
552860 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:49:04
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023703 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023711 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023709 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023708 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023701 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023710 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023702 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023705 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023696 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023707 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023704 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023706 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023700 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
884775 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
884776 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
886331 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8814941 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817401 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
886332 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8814942 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817402 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
886333 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8814943 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817403 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817404 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8817405 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8023698 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 14:52:36
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8023697 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 14:52:40
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8023699 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 14:52:34
Эрдэм шинжилгээний фонд
1013607 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1013608 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1013609 Бэлэн