Дээд математикийн дасгал бодлого (Бичлэгийн дугаар. 92309)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02541 a2200421 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240516134542.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2001 mp 000 | mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.16я7
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Л 876
Нэмэлт тусгалт Сургалтын гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С
110 ## - ЭРХЛЭН ГАРГАСАН /БАЙГУУЛЛАГА/
Эрхлэн гаргасан байгууллага МУИС.Математик компьютерийн сургууль
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.16я7 Л 876
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Дээд математикийн дасгал бодлого
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. С.Тогмид
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2 дахь хэвл
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Урлах эрдэм
Хэвлэгдсэн он 2001
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 199
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 13607-13609, БУУТ 23696-23711; ГНОФ 2857-2860, 5218-5225, БС 4775-4776, 6331-6333, 14941-14943, 17401-17405
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Энэ бүтээлийг их, дээд сургууль коллежид заадаг Математик-1, Математик-2 хичээлүүдийн сургалтын стандартад нийцүүлэн зохиож, сургалтад нэвтрүүлсэн байна. Номд аналитик геометр, шугаман алгебр, нэг ба олон хувьсагчтай функцийн математик анализ, цувааны онол, ердийн дифференциал тэгшитгэл болон шугаман программчлал, магадлалын онолыг хамарсан бөгөөд хавсралд зарим чухал муруйнуудын тэгшитгэл, графикийг багтаажээ.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Хавтгай дээрх аналитик геометр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Дифференциал ба интеграл тоолол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Шугаман программчлалын бодлого
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хавтгай дээрх аналитик геометр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шугаман алгебрийн элемент
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Огторгуй дахь аналитик геометр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дифференциал ба интеграл тоолол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Функц, хязгаар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дифференциал тоолол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Интеграл тоолол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Цуваа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Олон хувьсагчтай функц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Диффренциал тэгшитгэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шугаман программчлалын бодлого
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Магадлалын онол
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном