Математик: Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: А.Амарзаяа, А.Булган, Ц.Навчаа, Д.Түмэнбаяр.


Гаралтын мэдээ: УБ МУИС пресс 2015

Шифр: 22.143я73 М 29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (24),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бэлэн (39).
Товч агуулга:
Энэхүү сурах бичиг нь их, дээд сургуулийн нийгэм, хүмүүнлэг, хууль зүйн чиглэлээр сурч буй оюутнуудад зориулсан математикийн хичээлийн гарын авлага юм. Математикийн мэргэжлийн бус оюутнуудад зориулагдсан энэ сурах бичигт шугаман алгебр, аналитик геометр, функц мөн функцийн дифференциал болон интеграл тооллын тухай орсон бөгөөд оюутан суралцагч нарт даган хийх жишээ, дасгалаар баяжуулж өгчээ. Мөн түүнчлэн математикийн шинжлэх ухаан амьдрал болон бусад шинжлэх ухаанд хэрхэн хэрэглэгдэж болох талаар зарим хялбар жишээнүүдийг түүвэрлэн оруулжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Математик
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511504 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511505 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511506 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511507 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511508 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511509 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511510 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511511 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511512 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511513 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511514 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511515 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511516 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511517 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511518 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553841 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553842 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553843 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:23:56
Байгалийн ухааны ГНОФ
553844 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553845 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553846 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553847 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553848 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553849 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553850 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031078 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031079 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031080 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031081 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031082 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022816 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022817 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022818 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022819 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022820 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022821 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022822 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2017680 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2017681 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2017682 Бэлэн