Математик (Бичлэгийн дугаар. 112579)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02328nam a22003617a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230412163306.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 160309s2015 mp d|||| b||| 00| | mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-99973-42-50-8
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
ББК ангилал 22.143я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт М 29
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.143я73 М 29
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Математик
Бага гарчгийн мэдээ Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2015
Хэвлэлийн газар МУИС пресс
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 171
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 17680-17682, БУУТ 22816-22822, 31078-31082, ГНОФ 3841-3850, 11504-11518
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Энэхүү сурах бичиг нь их, дээд сургуулийн нийгэм, хүмүүнлэг, хууль зүйн чиглэлээр сурч буй оюутнуудад зориулсан математикийн хичээлийн гарын авлага юм. Математикийн мэргэжлийн бус оюутнуудад зориулагдсан энэ сурах бичигт шугаман алгебр, аналитик геометр, функц мөн функцийн дифференциал болон интеграл тооллын тухай орсон бөгөөд оюутан суралцагч нарт даган хийх жишээ, дасгалаар баяжуулж өгчээ. Мөн түүнчлэн математикийн шинжлэх ухаан амьдрал болон бусад шинжлэх ухаанд хэрхэн хэрэглэгдэж болох талаар зарим хялбар жишээнүүдийг түүвэрлэн оруулжээ.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг функц
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг интеграл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометр
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус А.Амарзаяа, А.Булган, Ц.Навчаа, Д.Түмэнбаяр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шугаман алгебр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Аналитик геометр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Олонлог, функц, хязгаар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дифференциал тоолол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Интеграл тоолол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Математикийн хэрэглээ
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном