Инженерийн математик 1

Зохиогч: Ж. Баасандорж, Т. Бавуудорж, Д. Батхуяг, А.В. Лощенко, Ө. Цэрэн, Р. Энхбат, Г. Яргай.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ ТИС 1999

Шифр: 22.1я73 И 622.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Бизнесийн Сургууль (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (4).

Бэлэн (27).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Инженерийн математик 1
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015372 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016269 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016270 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017237 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017568 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017569 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017570 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017572 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017577 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017581 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013208 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015444 Уншлаганд гарсан 2023-10-31
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017236 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017566 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017567 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017571 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017573 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017574 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017575 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017582 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017583 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017584 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017585 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
883339 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891292 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891293 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891294 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8017578 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 15:14:17
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8017579 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 15:14:09
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8017580 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 15:13:55
Эрдэм шинжилгээний фонд
2012210 Бэлэн
Ярьдаг, сонсдог номын сан
8017576 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Ярьдаг, сонсдог номын сан since 2023-10-17 18:04:42