Текст томруулах:    
Инженерийн математик 1

Зохиогч: Ж.Баасандорж, Т.Бавуудорж, Д.Батхуяг, А.В.Лощенко, Ө.Цэрэн, Р.Энхбат, Г.Яргай.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.
Хэвлэлийн газар: УБ ТИС 1999
Шифр: 22.1я73 И 62.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Бизнесийн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (31).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Инженерийн математик 1
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015372 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016269 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8016270 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017237 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017568 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017569 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017570 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017572 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017577 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8017581 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013208 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015444 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017236 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017566 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017567 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017571 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017573 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017574 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017575 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017576 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017578 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017579 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017580 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017582 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017583 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017584 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8017585 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891292 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891293 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891294 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2012210 Бэлэн