Инженерийн математик 1 (Бичлэгийн дугаар. 10530)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01132 a2200301 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240524101402.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1999 mp 000 | mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.1я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт И 622
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.1я73 И 622
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Инженерийн математик 1
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ж. Баасандорж, А.В. Лощенко
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2 дахь хэвл
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар ТИС
Хэвлэгдсэн он 1999
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 812
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 12210, БУУТ 13208, 16269-16270, 17236-17237, 17566-17585, 15372, 15444, БС 1292-1294, 3339
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг инженерийн математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг интеграл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дифференциал тэгшитгэл
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Ж. Баасандорж, Т. Бавуудорж, Д. Батхуяг, А.В. Лощенко, Ө. Цэрэн, Р. Энхбат, Г. Яргай
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном