Текст томруулах:    
Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн үндэс

Зохиогч: Дэнсмаа М.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл
Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Бэлэн (28).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн үндэс
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
552510 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
552509 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
552507 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
552508 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
552506 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
552505 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018497 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018498 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018499 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018500 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018501 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018502 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018503 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018504 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018505 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018506 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018507 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018508 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018509 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018510 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018511 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018740 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024672 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2013655 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2013656 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2013657 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2013658 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2013659 Бэлэн