Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн үндэс (Бичлэгийн дугаар. 14509)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01288 a2200313 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240215095438.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2009 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.143я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Д 92
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Дэнсмаа М
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.143я73 Д 92
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн үндэс
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ц.Навчаа
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 3 дахь хэвл
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2009
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 233
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 13655-13659; БУУТ 18740, 24672; ГНОФ 2505-2510
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман тэгшитгэл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометрийн бодлого
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман алгебрийн бодлого
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Матриц, тодорхойлогч
-- Шугаман тэгшитгэлийн систем
-- Вектор
-- Шугам ба гадаргуугийн тэгшитгэл
-- Шугаман огторгуй
-- Шугаман оператор
-- Квадратлаг хэлбэр
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном