Дэнсмаа М

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн үндэс Ред. Ц.Навчаа - 3 дахь хэвл - УБ 2009 - 233

ЭШФ Т 13655-13659; БУУТ 18740, 24672; ГНОФ 2505-2510


Монгол хэл дээр,

математик аналитик геометр шугаман алгебр шугаман тэгшитгэл аналитик геометрийн бодлого шугаман алгебрийн бодлого сурах бичиг